Jaana Susanna Liigand

Jaana Susanna Liigand-Juhkam on koolitaja, coach ja õppejõud, koolitusfirma Arikano juhataja, mitmete raamatute autor ja kaasautor, ärijuhtimise ja psühholoogia magister.

Jaana on õppinud Rotary stipendiaadina militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s (alates 2013 University of North Georgia) ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is aastal 2003 ning psühholoogias Tartu Ülikoolis aastal 2012. 2013-2014. aastal täiendas ta end Erickson College International (Kanada) lahenduskeskse coaching’u programmis The Art and Science of Coaching. Jaana on ICF (International Coach Federation https://www.coachfederation.org) liige ja ICF Estonia (coaching.ee) asutajaliige.

Ta on töötanud alates 2002.aastast lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides (TTÜ, EMTA, EBS, TLÜ BFM jt) ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Jaana teemadering hõlmab nii enese kui ka teiste juhtimise psühholoogilisi võtteid, meeskonnatööd, konfliktide ohjamist, stressiga toimetulekut, suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi ning õnne, heaolu ja motivatsiooniga seotud küsimusi.

Enne lõplikult koolitusvaldkonda sisenemist aastal 2004 töötas Jaana Välisministeeriumis. Seejärel täiendas ennast Reporterikoolis ajakirjanduse valdkonnas ning on teinud erialast kaastööd ajalehele Äripäev ning ajakirjadele Director ja Psühholoogia Sinule. Ta on koostanud Äripäeva raamatu “Ettevõtte riskid” ning koos A.Virovere ja R.Alasega käsiraamatu ”Organisatsioonikäitumine” (2005, 2008). Veel on ta PARE Personalijuhtimise käsiraamatu (2007) koolituse peatüki koostaja ning kaasautor. Samuti on ta esinenud ettekannetega arvukatel konverentsidel ja seminaridel.

2008. aastal omistati Jaanale täiskasvanute koolitaja andragoog IV (alates 2013 EKR tase 7) kutsekvalifikatsioon ning samal aastal valiti ta TLÜ Täiendkoolituskeskuse Aasta Koolitajaks.

Jaana on koostöös erinevate partneritega läbi viinud koolitusi järgnevatele organisatsioonidele:

CutForm, TransferWise, Adven, Nets Estonia, Telia, Aditro, Omniva, Coca-Cola HBC Eesti, Pirita Top Spa, Krausberg, Transcom, Arco Vara, Tallinna Linnakantselei, Riigikogu Kantselei, Eesti Energia Jaotusvõrk, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Medicum, Printall, Toila Sanatoorium, Autoregistrikeskus, Kristiine Kasiino, Riigi Metsamajandamise Keskus, Seesam Kindlustus, Ergo Kindlustus, Salva Kindlustus, Ensto Elekter, ABB, IPM Elektroonika AS, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, Teede Tehnokeskus, Tallinna Tehnikaülikooli Majanduskoolituskeskus, Taimetoodangu Inspektsioon, Sotsiaalministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Haridusamet, Munitsipaalpolitsei Amet, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, Kaitseressursside Amet, Keskkonnaamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Piirivalve Lennusalk, Tarbijakaitseamet, Krediidipank, Swedbank, Swedbank P&C Insurance, SEB Pank, Bigbank, Saku Õlletehas, Viru Vangla, Ixonos Estonia, Tallink, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Tiigrihüppe Sihtasutus, VaataMaailma Sihtasutus, ETKA Andras (täiskasvanute koolitajate kvalifikatsioonikursused), Tallinna Ülikooli Täiendkoolituskeskus (koolijuhtide ja õppealajuhatajate täiendkoolitus), samuti kohalikele omavalitsustele üle Eesti, mitmetele koolidele ja lasteaedadele.© 2019 Jaana Susanna Liigand-Juhkam – koolitus ja konsultatsioonid Koolitusteemad Konsultatsioon ja nõustamine Jaana Susanna Liigand-Juhkam Kontakt