Jaana-Susanna-Liigand-Juhkam
Organisatsiooni konsultatsioonid ja coaching (eestikeelse uudissõnana: kootsing)
Kui alati ei ole vaja koolitust, vaid organisatsioonivälist professionaalset nõu erinevate probleemide lahendamiseks, võite küsida konsultatsioonipakkumist. Konsultatsioonid ja nõustamine on võimalikud kõikides koolituste all välja pakutud valdkondades.
Teatud olukordades võib olla vajalik juhtide või töötajate kootsing, mis on arengumeetod, mille eesmärk on aidata inimesel lahendada olulisi küsimusi iseenda võimeid ja teadmisi kasutades. Küsige julgelt lisainfot, miks ja millal võiks see meetod teile kasuks tulla.
Jaana on ICF (International Coach Federation) liige ja ICF Estonia asutajaliige.
Personaalsed konsultatsioonid
Samuti on võimalik personaalne konsultatsioon, nõustamine või kootsing isiklike suhete, töösuhete, enesearengu ja stressi ohjamise vallas ning muudel isiklikku toimetulekut puudutavatel teemadel.

© 2019 Jaana Susanna Liigand-Juhkam – koolitus ja konsultatsioonid Koolitusteemad Konsultatsioon ja nõustamine Jaana Susanna Liigand-Juhkam Kontakt