Avalikud koolitused

21. märts 2023. Kuidas keeruliste meeskonnaliikmetega hakkama saada (veebikoolitus)

Antud koolituse eesmärgiks on koolitusel osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Eelkõige on vaatluse all suhted problemaatiliste isikutega, kes tekitavad ebameeldivaid ja pingelisi olukordi. Lisainfo (Koolitusturg.ee)

11. aprill 2023. Suhtluskonfliktide ennetamise ja lahendamise koolitus

Koolituse eesmärk on suurendada osalejate teadmisi, kuidas igapäevaselt suuremate või väiksemate tööalaste konfliktidega toime tulla. Lisainfo (Areng.ee)

27. aprill 2023. Tööstress ja vaimne heaolu koolikeskkonnas

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi õpetajate vaimse ja emotsionaalse tervise tugevdamiseks ning läbipõlemise ennetamiseks. Lisainfo (Koolitusturg.ee)