Avalikud koolitused

6. aprill 2021. Keerulised meeskonnaliikmed ja enesekehtestamine

Tööpingete põhjusteks on tihti just inimesed. Nende arvamuste ja vajaduste mitmekesisus, käitumise ettearvamatus, põhjendamatu vastupanu, arusaamatu loogika, tunded ja emotsioonid, erinevad ootused ja situatsioonide nägemused.
Lisainfo (Koolitusturg.ee)

25. mai 2021. Konfliktide ennetamise ja lahendamise koolitus

Koolituse eesmärk on suurendada keskjuhtide teadmisi, kuidas igapäevaselt suuremate või väiksemate konfliktidega toime tulla.
Lisainfo (Areng.ee)

3. juuni 2021. Emotsioonide juhtimine

On oluline vahe, kas emotsioonid juhivad meid – mis pahatihti juhtub – või suudame me olla iseenda tunnetemaailma peremehed.
Lisainfo (Kadaka Konverentsid)

28. jaanuar 2021 - 11. juuni 2021. Täiskasvanute koolitaja väljaõpe

Põhjalik täiskasvanute koolitaja väljaõpe, mis viiakse läbi grupi suurte kogemustega kutsega koolitajate poolt. Jaana teemaks on täiskasvanute koolitaja emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus (19.03).
Lisainfo (Innowise.ee)

26. august 2021. Enesemotivatsioon ja toimetulek tööstressiga

Toimetulek tänapäevases kiires maailmas eeldab tasakaalu isikliku elu, töö ja suhete vallas - kuidas olla iseenda võimekas juht ning teha teadlikke valikuid oma elu ohjamisel.
Lisainfo (Koolitusturg.ee)