AVALIKUD KOOLITUSED

8. mai 2024. Suhtluskonfliktide ennetamise ja lahendamise koolitus

Koolituse eesmärk on suurendada osalejate teadmisi, kuidas igapäevaselt suuremate või väiksemate tööalaste konfliktidega toime tulla. Lisainfo (Areng.ee)