Lühiülevaade psühholoogiast igapäevaelus

Koolituse tutvustus:

Antud koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade psühholoogia alustest, eriti rõhku pannes kaasaegsetele isiksusekäsitlustele, et seeläbi paremini mõista inimesi ja nende käitumist. Meie omadused – välimus, mõtlemine, käitumine, tundmine – kõik see on geneetiliste ja keskkonna mõjutuste tulemus. Individuaalseid omadusi võib välja tuua väga mitmel erineval tasandil – tajumise, mõtlemise, käitumise tasandil ja nii edasi. Koolitusel vaadeldaksegi erinevaid psühholoogilisi mehhanisme, isiksuse käsitlusi ja enamlevinumaid vaimsete võimete teooriaid. Samuti tehakse kiire pilguheit psühholoogiliste probleemide maailma.

Koolitus on suunatud inimestele, kes on huvitatud silmaringi avardamisest igapäevaelu psühholoogia vallas ja paremast inimestetundmisest. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised võtmeküsimused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Psühholoogia rakendusvõimalused igapäevases elus
 • Käitumise bioloogilised alused
 • Tähelepanu ja taju
 • Mälu ja õppimine
 • Isiksuse mõiste ja isiksuse arenguetapid, isiksuse moraalne areng
 • Psühhoanalüütilised isiksusekäsitlused
 • Iseloomujoontega seotud käsitlused
 • Humanistlikud isiksuse- ja sotsiaalse õppimise käsitlused
 • Positiivse psühholoogia kui uue suuna olemus ja põhiseisukohad
 • Ülevaade levinumatest arengu-, meeleolu- ja isiksushäiretest ning toimetuleku võimalustest nendega, erinevad teraapiaviisid

Koolituse tulemusena osaleja:

 • orienteerub psühholoogia valdkonda kuuluvates teemades ning nende rakendusvõimalustes igapäevaelus
 • teab olulisemaid isiksuse omaduste ja vaimsete võimete teaduslikke kontseptsioone
 • teab antud kontseptsioonide kasutusvõimalusi inimese käitumise kirjeldamisel ja analüüsimisel
 • suudab paremini mõista ning toetada ennast ja teisi

Koolitusmeetodid:

Loenguliselt edasi antavad teadmised vahelduvad praktiliste harjutuste, diskussiooni ja testidega, mis loob võimaluse teadmiste paremaks talletumiseks osaleja mällu ja edasisse tegevusse.