Kehtestav käitumine kui heade suhete alus

Koolituse tutvustus:

Koolituse eesmärk on õpetada osalejatele kehtestava käitumise oskusi. Iga suhte alguses panevad suhtepartnerid omavahel paika teatud võimutasakaalu. Kui tasakaalu ei õnnestu kehtestada ning võimusuhe jääb vildakaks, võivad tekkida tõsised konfliktid. Läbi õigeaegse enesekehtestamise on võimalik vähendada destruktiivsete konfliktide tekkimise võimalusi. Enesekehtestamine tähendab inimese võimet end väljendada ning oma õigusi kaitsta, piiramata samas teiste õigusi. See on asjalik, otsekohene ja aus kommunikatsioon. Kohe kindlasti ei tähenda enesekehtestamine sedasama, mida agressiivne käitumine. Kehtestav käitumine on mõjus kiitmise, laitmise ja arutlemise situatsioonis. Ka on kehtestav käitumine abivahendiks siis, kui on vaja öelda „ei.“

Koolitus on suunatud kõikidele inimestele, kellel tuleb teiste inimestega suhelda, ehk siis igaühele meist. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised võtmeküsimused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Inimese käitumist juhtivad mehhanismid
 • Heade suhete saladus – võimu ja staatuse tasakaal suhtes
 • Suhete juhtimine võimu-staatuse mudelit järgides
 • Enesekehtestamine kui võimalus tasakaalu leidmiseks suhtes
 • Kehtestava käitumise põhimõtted ja meetodid
 • Väärtused ja hoiakud suhtlemise alusena
 • Käitumisstiilid ja nende valik lähtuvalt olukorrast

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab võimu-staatuse mudeli järgimise olulisust mistahes suhetes
 • teab, kuidas väljendada oma mõtteid, tundeid ja soove selgelt,ausalt ja otsekoheselt
 • oskab seista oma vajaduste ja arvamuste eest sellisel viisil, et ka partner saaks seista oma vajaduste ja arvamuste eest ning tunneks ennast väärikana
 • mõistab, kuidas suurendada oma mõjusust ja eneseväärtustunnet
 • oskab öelda vajadusel ära öelda, keelduda
 • oskab anda negatiivset ja positiivset tagasisidet, viisil, mis annab parimaid võimalikke tulemusi

Koolitusmeetodid:

Koolitusel pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus saadud teadmised talletuvad praktiliste harjutustega. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: lühiloeng, diskussioon, individuaalsed harjutused, rühmatööd. Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.