Intervjueerimine ja ülekuulamine

Koolituse tutvustus:

Kõnealune koolitus on suunatud isikutele, kes soovivad parandada oma intervjueerimis- ja ülekuulamisoskusi. Koolituse käigus keskendutakse sellele, kuidas tõhusalt suhelda ning saada väärtuslikku teavet tunnistajatelt ja kahtlustatavatelt, samal ajal tagades ohvrite heaolu ja turvatunne.  Koolitusel õpitakse, kuidas luua usalduslikku suhet intervjueeritavatega ning koostada tõhusaid küsimusi teabe kogumiseks.

Lisaks õpitakse tundma ja tõlgendama intervjueeritavate ja ülekuulatavate kehakeelt ning mitteverbaalseid signaale, mis võivad viidata pettusele ja valetamisele. Käsitletakse ka kultuurilise tundlikkuse teemasid ning ohvritega empaatilise suhtluse arendamist ning nende vajaduste mõistmist.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Intervjueerimise ja ülekuulamise olemus – sarnasused ja erisused
 • Inimese käitumise põhjused ja käivitajad
 • Intervjueerimise erinevad etapid, ettevalmistamine, alustamine, läbiviimine, lõpetamine
 • Intervjuu ülesehitus ja õigete küsimuste küsimine
 • Valetamise tunnused ja valede tuvastamine
 • Ohvrite sensitiivne kohtlemine

Koolitusmeetodid:

Koolitus on praktilise iseloomuga, kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: teema sisuline tutvustus, individuaalsed ülesanded, grupitööd, arutelu, testid, juhtumi analüüsKombineerides erinevaid metoodikaid, jõuab kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse. Tulenevalt teemaderingist ja kasutatavatest meetoditest viiakse koolitus läbi kahe koolitaja osavõtul.

Koolituse tulemusena osalejad:

 • Tõusevad osalejate intervjueerimis- ja ülekuulamisoskused
 • Osalejad oskavad paremini lugeda inimeste kehakeelt
 • Osalejate arusaam inimese psühholoogiast paraneb
 • Kasvab suutlikkus tõhusalt koguda informatsiooni ja tuvastada tõe mitterääkimist
 • Areneb teadlikkus suhtlemisoskuste ja isikute heaolu säilitamise kohta

Koolitajad: Jaana S. Liigand-Juhkam ja Erkki Lenzius

Erkki Lenzius on viimased 11 aastat töötanud Ameerika Ühendriikide Salateenistuses (U.S. Secret Service), mille kontorid asuvad üle maailma, kattes erinevaid riike, ning mille olulisemad ülesanded on isikukaitse ning uurimine (valeraha, pettused, finantskuriteod jms). Samuti tehakse tulemuslikku koostööd erinevate riikide õiguskaitseasutustega, sealhulgas Eesti politseiga.

Enne seda töötas ta uurija ametikohal USA Suursaatkonnas Tallinnas, kus üheks tema tööülesandeks oli uute ja olemasolevate töötajate taustakontroll, mis hõlmas muu hulgas vestlusi ja intervjueerimist. Varasemalt kulges tema karjäär Eesti politseis, alustades liiklusjärelvalve osakonnast, seejärel siirdus ta Põhja Prefektuuri Kesklinna politseiosakonna varavastaste kuritegude gruppi jälitaja ametikohale ning peale seda isikuvastaste kuritegude gruppi samuti jälitaja ametikohale. 2006.a. asus ta tööle Julgestuspolitseisse, kus asus looma ja juhtima Info- ja analüüsitalitust ning seejärel Saatkondade julgestustalitust, kus ta töötas kuni asutuse likvideerimiseni. Seejärel töötas ta Teabeturbebüroos juhtiva ametnikuna.

Erkki on õppinud Paikuse Politseikoolis ning lõpetanud mõlemad astmed. Kõrghariduse omandas ta Sotsiaal-Humanitaarinstituudis jurist/kriminalisti erialal ning 2009.aastal lõpetas ta Tallinna Tehnikaülikooli õigusteaduste magistrikraadiga. Lisaks on ta täiendanud end ülekuulamise tehnikate valdkonnas osaledes erinevatel kursustel nii Eestis kui ka Ameerika Ühendriikides.