Väärtused, mis juhivad meie tegevusi

Koolituse eesmärk:

Meie väärtushinnangud on üldised tõekspidamised, mis juhivad meie tegevusi ja otsustusi erinevates situatsioonides. Edukates organisatsioonides ühtivad inimeste individuaalsed väärtused teatud ulatuses organisatsiooni omadega. Organisatsioonikultuuris võib väärtusi mõista kui seisukohti kuidas olla, käituda ja tegutseda. Väärtustele tuginedes langetatakse ka tähtsaid otsuseid, seetõttu on väga oluline, et väärtused oleksid kõigi poolt võimalikult ühtselt mõistetud ja omaks võetud. Meeskondliku töö puhul on meeskonna liikmete mitmekesisus suurepärane nähtus, kuid väärtuste pinnal peaks valitsema üksmeel, muidu ei saa meeskond toimida.

Koolitusel arutleme üheskoos, millised on need väärtused, mille alusel meie oma organisatsioonis tegutseme ja eesmärkide suunas liigume? Mida need väärtused tegelikult tähendavad? Kuidas nad avalduvad meie käitumises? Meeles tuleb pidada kindlasti ka seda, et tegelikult realiseeruvadki ainult need väärtused, mis peegelduvad meie käitumises, see mis on seinale kirjutatud ju tegelikult ei loe.

Käsitletavad teemad:

  • Muutunud maailm ja muutunud väärtused
  • Väärtused organisatsioonikultuuris
  • Väärtuste kujunemine
  • Väärtused kui alus otsustamisel
  • Väärtused kui motivaatorid
  • Suhted ja väärtused, väärtused meeskonnatöös
  • Väärtuskonfliktid ja nende lahendamine

Koolitusmeetodid:

Koolitus viiakse läbi kõigi osalejate aktiivsel osavõtul, lühike loenguline osa vaheldub praktilise tööga väärtuste kaardistamisel. Koolitusel proovitakse leida organisatsiooni väärtusi, mis peegelduvad reaalses tegevuses. Selgitatakse, kas siiamaani sõnastatud väärtused on ka tegelike tegutsemisviiside aluseks või juhivad käitumisi ja otsustamist hoopis teised põhimõtted. Nende teadvustamine aitab vajadusel organisatsiooni kultuuri tasapisi muuta. Koolitus sobib nii nendele organisatsioonidele, kus väärtused juba on sõnastatud kui ka neile, kes vajavad abi oma väärtuste üles leidmises ja kaardistamises. Omaette teema on veel väärtuskonfliktid (käsitleme soovi korral), mida on üldjoontes äärmiselt raske lahendada, kuigi on olemas teatud võtted ja võimalused nendega toimetulekuks.