Emotsioonide reguleerimine

Koolituse eesmärk:

Viimaste aastate uus teadusharu, positiivne psühholoogia väidab, et kõigepealt on vaja tunda positiivseid emotsioone ja alles siis saame kogeda häid tulemusi mistahes valdkonnas. Hea toimetulek ei ole aga kingitus erilistele väljavalitutele, vaid iga inimese isikliku ja vahel ka keskmisest raskema jõupingutuse tulemus. Pingutus on eelkõige seotud iseenda emotsioonide juhtimise või teisiti öeldes reguleerimisega, kuna mistahes sündmus käivitab inimese ajus esimesena mingisuguse tunde, mis annab aluse edasiseks käitumiseks. Seega on oluline, et me suudame neid tundeid ja sealt tulenevat käitumist märgata ning vahetevahel paratamatult käivitunud negatiivseid tundeid positiivsematega asendada. Kui me seda ei tee, langeb meeleolu ja halvenevad suhted ning õhkkond, pikkamööda mõjub emotsionaalne kurnatus ka füüsilisele tervisele.

Emotsioonide reguleerimisel on otsene seos positiivse enesehinnanguga, üleüldise toimetulekuga, enesemotivatsiooni leidmisega, heade suhete ja koostööga ning stressi kontrolli all hoidmisega. On oluline vahe, kas emotsioonid juhivad meid – mis pahatihti juhtub – või suudame me olla iseenda tunnetemaailma peremehed.

Koolituse käigus saab selgeks, millist abi ja tuge iseendale saame pakkuda, et ka maailm meie ümber meeldivamaks muutuks ja rohkem pean-tegevusi asenduks tahan-tegevustega. Head tulemused saavad sündida ainult meie endi sihikindla tegevuse läbi, sellist retsepti või valemit, mis sobib igaühele (tee-nii-ja-kõik-õnnestub) paraku olemas ei ole.

Käsitleme kõige uuemaid lähenemisi emotsioonide reguleerimisele ning seda kõike uue teadusharu, positiivse psühholoogia võtmes.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Inimese erinevad võimed ja intelligentsused ning nende osakaal heas toimetulekus (nii isiklike kui tööalaste suhetega, enesemotivatsiooniga, maailma mõistmisega, stressi haldamisega)
  • Emotsionaalne intelligentsus ehk andekus (EQ) – oskus märgata enda emotsioone, neid reguleerida ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega
  • Eneseteadlikkus ja oskus oma meeleolu juhtida
  • Positiivne enesehinnang, selle saavutamine ning olulisus

Koolitusmeetodid:

Metoodikas tuginetakse humanistliku psühholoogia põhimõtetele ja emotsionaalse andekuse teooriale, õppimisel lähtutakse õppijate tugevate külgede välja toomisest ja annete avastamisest. Lisaks loengule pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutustega.

Koolituse tulemusena osalejad:

  • mõistavad emotsioonide reguleerimise vajalikkust igapäevaelus, suhetes ja töömaailmas
  • teadvustavad senisest rohkem iseennast ja oma tugevaid külgi
  • saavad paremini aru inimeste käitumise põhjustest ja käivitajatest ning mõistavad seeläbi paremini oma suhtluspartnereid
  • mõistavad enesemotivatsiooni tekke aluseid
  • tulevad enesega paremini toime muutuste ja ebakindla keskkonna tingimustes