Uued suunad organisatsioonides ja juhtimises

Koolituse eesmärk:

21.sajand on muutnud ettekujutuse nii tööst kui ka töö tegemise meetoditest. Uus sajand on intellektuaalse kapitali sajand, kus inimese teadmised on ühiskonna peamine ressurss. Organisatsioonidest räägitakse kui meeskonnatöö-organisatsioonidest, ideede organisatsioonidest, õppivatest organisatsioonidest. Oluliseks on muutunud võime näha organisatsiooni kui tervikut ning keskenduda süsteemsele mõtlemisele. Lisaks on uued organisatsioonid ka vormilt teistsugused, palju on nii kodumaist kui rahvusvahelist kaugtööd ning kodukontoreid, mis omakorda seab uusi väljakutseid.

Koolituse eesmärgiks on uurida võimalusi enda organisatsiooni arendamiseks ning seeläbi tema jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tõstmiseks. Osalejad saavad analüüsida enda organisatsiooni ja leida üheskoos praktilisi võimalusi suurepärasuse saavutamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Uued trendid juhtimises ja organisatsioonides
  • Visiooni vajalikkus tänapäeva organisatsioonis
  • Õppiv organisatsioon
  • Erinevad kultuuri tasandid organisatsioonis ja sellest tulenev vajadus erinevate juhtimisvõtete järele
  • Süsteemne mõtlemine ja terviku tajumine
  • Vaimne töö ja loovus kui peamine konkurentsiallikas
  • Suhteturundus ja sisemine turundus
  • Juhendamise, mentorluse, coachingu vajalikkus organisatsiooni arendamisel

Koolitusmeetodid:

Lisaks loengule pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutustega. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: diskussioon, individuaalsed harjutused, rühmatööd.

Koolituse tulemused:

Koolitus on suunatud eeskätt juhtidele, kes soovivad saada ülevaadet uusimatest vaadetest organisatsioonidele ja juhtimisele ning saada juurde uusi praktilisi võtteid igapäevaseks tööks. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad seisukohad ja nende rakendamise võimalused.

Soovitatav kestvus:

8 akadeemilist tundi. Koolitust sobib kombineerida liidrikompetentside, juhi rolli, suhtlemise, motivatsiooni jms teemadega, sellisel juhul võib koolitust läbi viia ka kahepäevasena.