Konfliktide lahendamine

Koolituse tutvustus:

Konfliktide lahendamise koolituse käigus arendatakse loovust, mis võimaldab toime tulla konfliktsituatsioonides ja erilistes olukordades. Õpitakse aru saama konflikti dünaamikast, arendatakse oskust leida ja rakendada enda sisemisi ressursse konfliktide lahendamiseks. Peatähelepanu all on mitte konflikti põhjuste leidmine, vaid konflikti aluseks oleva probleemi ära tundmine ja toimetulek sellega. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised võtmeküsimused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Konfliktide ja eriarvamuste olemus ja tunnused
 • Konfliktide tekkepõhjused
 • Konstruktiivsed ja destruktiivsed konfliktid
 • Konfliktide tüübid
 • Konfliktide avaldumise tasandid
 • Toimetulek konfliktidega, erinevad lahendamise strateegiad
 • Erinevad konfliktide lahendamise stiilid
 • Võitja-võitja skeem konfliktilahenduses

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab konflikti tekkimise, kujunemise ja lahendamise üldiseid seaduspärasusi
 • oskab analüüsida ettetulevaid konflikte
 • tunneb konflikti lahendamise erinevaid strateegiaid ja oskavad prognoosida nende mõju konkreetses konfliktsituatsioonis
 • oskab konfliktsituatsioonides teadlikult käituda

Koolitusmeetodid:

Koolitusel õpetatakse ümber hindama konflikti kui ebameeldivat sündmust ning leidma praktilist kasu nende lahendamisest ning mõistma, et areng saab toimuda ainult läbi paratamatult esinevate konfliktide. Üldiselt proovivad inimesed konflikte vältida, selle asemel, et neid tulemuslikult lahendada ja seeläbi ka omavaheliste suhete kvaliteeti tõsta. Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga.