Kultuurierinevused

Kuidas ületada pinged, mõista iseend ja kultuurierinevusi ning juhtida suhtlust välisturgudel?

Igasuguse suhtluse väljund on mõjutatud enesejuhtimisest. Teadlased ütlevad, et see, kuidas me asju ütleme, võib olla kaalukam edastatavast sisust. Kasulikke tehnikaid ja inimese mõtlemist tundes on keeruliste olukordadega võimalik toime tulla pingevabalt. Kust ja millal tekib mõte, tunne? Kuidas kujunevad otsused? Mõistes, mis inimesi konfliktolukorras tegelikult puudutab, oskame valida sobilikku käitumist ning saame suurema subjektiivse heaolutunde.

Rahulolu eluga sõltub oskusest kasutada sobivaid strateegiaid, et rahuldada erinevaid vajadusi.

Ekspansiivselt kasvava infohulgaga rahvusvahelises ühiskonnas on emotsionaalne ja suhtlusalane toimetulek jätkuvalt heade tulemuste vundament.

Koolituse tulemusena kasvab oskus hajutada pingeid, paraneb emotsionaalne ja suhtlusalane toimetulek. Osaleja saab ülevaate rahvusvahelise olukorra universaalsetest suhtluspõhimõtetest. Koolitusel käsitletavate tehnikatega saab luua suhtluses paremaid tulemusi.

Märksõnad: sihtturud, rahvusvaheline areng, läbirääkimised, keerulised mitmekultuurilised pingeolukorrad, suhtlus, enesejuhtimine, eksportturud, kultuurierinevused, tööstress, tööstus, edukas suhtlemine, emotsionaalsed kompetentsid, viha, tunnete juhtimine.

Käsitletavad teemad:

 • Tunne kui inimese käitumise käivitaja, hea enesejuhtimise alused
 • Eduka suhtlemise eelduseks olevad emotsionaalsed kompetentsid
 • Positiivne enesehinnang suhete loomisel ja hoidmisel
 • Toimetulek erinevate inimtüüpidega
 • Kahe mõtlemisviisi eristamine (aeglane ja kiire)
 • Ülekultuuriline (universaalsuse) suhtluse kompetents
 • Sügavutiminek: mitteverbaalne suhtlus, sõnatud ja paraverbaalsed signaalid
 • Keeruliste olukordade lahendusvõimalused rahvusvahelises suhtluses (konfliktid, toimetulek vihaga)
 • Kommunikatiiv-käitumuslik kompetents
 • Kultuuridevaheline läbirääkimine
 • Kultuurierinevused ja ühisosa leidmine läbirääkimiste harmooniaks

Koolituse tulemusena:

 • oskavad osalejad märgata ja reguleerida enda emotsioone
 • tunnevad end enesekindlamalt erinevates suhtlemissituatsioonides
 • suudavad märgata ja analüüsida enese ja teiste käitumise detaile ning valida kohasemat suhtlusstiili
 • tõuseb emotsionaalne ja sotsiaalne kompetents, sealhulgas empaatiavõime
 • areneb oskus konflikte õigeaegselt ära tunda ning teravust hajutada
 • toimub isiksuse edasiarenemine ja enesekindluse suurenemine
 • areneb samm-sammult enese mõtlemisega toimetulek ning paraneb inimestega ümberkäimine
 • areneb lahke, tunnetega arvestav, õiglane ja samal ajal eesmärgile suunatud ümberkäimine (rahvusvaheliste) kaasinimestega, ka keerulistes olukordades

Osalejad saavad kaasa õppematerjalid, milles on käsitletud peamised võtmeküsimused ja mis on edaspidi osaleja tööelus märksõnalise juhendina praktilise väärtusega.

Koolitusmeetodid:

Koolitus toimub aktiivõppe vormis, mis tähendab seda, et loenguliselt edastatavad teadmised vahelduvad praktiliste harjutuste, näidete, testide ja diskussiooniga, mis loob võimaluse teadmiste paremaks talletumiseks osaleja mällu ja edasisse tegevusse. Koolitusel tuuakse rohkelt näiteid. Kasutatakse nii teadmisele kui elamusele-kogemusele suunatud treeningu metoodikat.

Koolitajad: Birgit Linnamäe ja Jaana S. Liigand-Juhkam