Enesejuhtimine ja teadlikkus toitumises

Tervislik toitumine on hea enesetunde aluseks. Öeldakse ju, et oled see, mida sööd. Iga toiduaine sisaldab rohkem või vähem toitaineid, mida su keha vajab uute rakkude ülesehituseks ja efektiivseks toimimiseks. Räägime lahti, mida süüa, kui palju süüa, et keha saaks kätte kõik täisväärtusliku ja vaatame ka takistusi, mis seda ideaalset soovi ja käitumist võivad segada ja panevad meid manustama tühje kaloreid.  Keskendume sellele, kuidas TAHE on kõige alus. Me teame, kuidas peaks, aga ikka läheb teinekord nii nagu alati, eriti mis puudutab nii elementaarset teemat nagu toitumine. Soovime koolitusel näidata, kuidas vaatamata kiirele elutempole on inimese elu siiski tema enda kätes ja kuidas iseenda tegevuste ja mõtteviisi muutmise kaudu õnnelikuma, rahuldustpakkuvama ja tervislikuma eluni jõuda. Arutelu käigus ja läbi praktiliste ülesannete saab selgeks, millist abi ja tuge iseendale saame pakkuda, et ka maailm meie ümber meeldivamaks muutuks.

Koolituse eesmärkideks on:

 • Aidata kaardistada osalejatel oma toitumise hetkeseis
 • Määratleda olukorrad ja leida põhjused, mis viivad toitumise osas soovitud rajalt kõrvale
 • Teadvustada iseenda rolli heas toimetulekus ja enesetundes
 • Õpetada osalejatele enesejuhtimise põhitõdesid
 • Tõsta teadlikkust oma valikute osas igapäevaelus ja tegevustes

Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad teemad ja soovitused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Toitumispüramiid ideaalne vs tegelik
 • Makro- ja mikrotoitained (vitamiinid ja mineraalained)
 • Inimese energiavajadus. Miks me sööme?
 • Erinevate toidugrupide roll keha funktsioneerimises
 • Toiduainetööstuse „alustalad“ ja ahvatlused: suhkur – sool – rasv
 • Hea enesejuhtimise alused
 • Kohalolek, elamine siin ja praegu
 • Eneseregulatsioon ja enesekontroll kui arendatavad võimed
 • Tasakaal ja rahulolu – eelkõige iseendaga, aga mitte ainult – kui õnneliku elu alused

Koolitusmeetodid:

Loeng vahelduvalt diskussiooni ja praktiliste näidetega. Grupiarutelu ja individuaalne töö.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb Põhjamaade toitumispüramiidi ja oskab kaardistada enda käitumist selle järgi
 • Teab, mis on makrotoitained, vitamiinid ja mineraalained ning nende olulisust keha funktsioneerimises
 • Teab põhilisi toidugruppe ning teab nende olulisust tasakaalus toitumise puhul
 • Oskab hinnata oma keha energiavajadust
 • Teeb vahet loomsel ja taimsel toidurasval ning teab nende allikaid
 • Saab aru, kuidas toiduainetööstus mängib meie maitsemeelte ja ihadega ning oskab seda enda jaoks lahtimõtestada
 • Teab mida tähendab enesejuhtimine ja miks see on vajalik
 • Oskab oma emotsioone enda kasuks tööle panna, mitte lasta neil ennast juhtida
 • Näeb võimalusi iseenda jätkuvaks arenguks ja kasvamiseks
 • Leiab endas rohkem teotahet ja elurõõmu

 

Koolitajad: Kendra K. Vaino ja Jaana S. Liigand-Juhkam