Sisemine tasakaal – tee õnnelikuma eluni

Koolituse eesmärk:

Kuidas on omavahel seotud organisatsioonid ja õnnelikud inimesed? Vastus on lihtne, inimeste produktiivsus korreleerub sellega, kuivõrd õnnelikuna nad end tunnevad. Õnnelikkus ei ole kingitus erilistele väljavalitutele, vaid iga inimese isikliku ja vahel kindlasti ka keskmisest raskema jõupingutuse tulemus. Koolituse eesmärk on näidata, kuidas õnnetunde leidmine on iga inimese enda kätes ning milliste tegevuste ja mõtteviisi muutmise kaudu on võimalik õnnelikuma eluni jõuda.

Õnnelik olemine tähendab iga inimese jaoks midagi väga isiklikku, kuid kindlasti võime me õnnelikkusest rääkides silmas pidada tasakaalu. Et tulla toime tänapäevases tempokas ja vahetevahel ka vildakate väärtustega maailmas, olla edukas, kuid samal ajal ka õnnelik, tuleb inimestel saavutada sisemine tasakaal, milles peavad oma koha leidma nii isiklik elu ja perekond kui ka töö.

Koolitus on suunatud kõikidele huvilistele, kes soovivad rohkem teada saada enda kohta ja mõtiskleda võimaluste üle elada õnnelikku elu. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised teemavaldkonnad.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Kohalolek, elamine siin ja praegu
 • Tasakaal töö ja isikliku elu vahel
 • Emotsionaalsed kompetentsid, võimalus paremini mõista iseennast ja teisi
 • Heade suhete olemus ja nende tähtsus inimes elus
 • Vaimne ehk spirituaalne intelligentsus ja tervikutaju
 • Eneseteostusele suunatud inimeseks kasvamine

Koolitusmeetodid:

Vaatamate koolituse praktilisele iseloomule tuginetakse metoodikas teaduslikele alustele, muu hulgas emotsionaalse (D.Goleman) ja vaimse intelligentsuse (D.Zohar, R.A.Bowell) teooriatele ja A.Maslow küpse, ennastteostava isiksuse profiilile. Õppimine tugineb positiivsele kogemusele ja iseenda tugevuste avastamisele.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab tasakaalu vajalikkust ja saavutamise võimalusi elu eri valdkondade vahel
 • on analüüsinud iseennast ja avastanud enda positiivseid külgi
 • on teadvustanud endale valdkondi, milles seisneb õnnelikkus tema jaoks
 • suudab näha elu kui tervikut
 • näeb võimalusi iseenda jätkuvaks arenguks ja kasvamiseks
 • oskab leida endas rohkem teotahet ja elurõõmu