Organisatsioonide konsulteerimine ja coaching

Kui alati ei ole vaja koolitust, vaid organisatsioonivälist professionaalset nõu erinevate probleemide lahendamiseks, võite küsida konsultatsioonipakkumist. Konsultatsioonid ja nõustamine on võimalikud kõikides koolitusteemade all välja pakutud valdkondades.

Teatud olukordades võib olla vajalik juhtide või töötajate coaching, mis on arengumeetod, mille eesmärk on aidata inimesel lahendada olulisi küsimusi iseenda võimeid ja teadmisi kasutades. Küsige lisainfot, miks ja millal võiks see meetod teile kasuks tulla.

Jaana on ICF (International Coaching Federation) liige ja ICF Estonia asutajaliige.

Personaalne nõustamine

Samuti on võimalik personaalne nõustamine või coaching isiklike suhete, töösuhete, enesearengu ja stressijuhtimise vallas ning muudel isiklikku toimetulekut puudutavatel teemadel.