Vaimne tervis ja toimetulek tööstressiga

Koolituse tutvustus:

Positiivne psühholoogia, kõige uuem teadusliku psühholoogia suund, on tõestanud, et inimeste tulemuslikkus korreleerub sellega, kuivõrd hästi nad end tunnevad. Käesoleva koolituse eesmärk on näidata, kuidas on võimalik tulla toime meid tänapäevases maailmas igal sammul varitseva stressiga ning milles seisneb vaimne tervis, rahulolu iseendaga ja enesemotivatsioon.

Head tulemused saavad sündida ainult meie endi  mõtestatud tegevuse läbi, kindlat retsepti või valemit, mis sobib igaühele (tee-nii-ja-kõik-õnnestub) paraku olemas ei ole. Arutleme üheskoos, millised stressiallikad meid varitsevad ja kuidas nendega toime tulla.

Koolitusel käsitletakse erinevaid lähenemisi stressiga toimetulekuks ning iseenese sisemise jõu leidmiseks. Õppimisel tuginetakse positiivse psühholoogia põhimõtetele ning kaasaegsetele uuringutele.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Tänase maailma väljakutsed inimesele ja organisatsioonile
 • Stress ja selle tagajärjed
 • Eneseanalüüsi ja -regulatsiooni tehnikad, emotsionaalne intelligentsus
 • Enesemotivatsiooni olemus ja tekkimine
 • Positiivne enesehinnang ja selle saavutamine
 • Hästi toimetulevate inimeste harjumused ja töövõtted

Koolitusmeetodid:

Koolitusel pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus saadud teadmised talletuvad praktiliste harjutustega. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: lühiloeng, diskussioon, individuaalsed harjutused. Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.

Koolituse tulemusena osalejad:

 • teavad, kuidas märgata ja ennetada stressi
 • valdavad eneseregulatsiooni tehnikaid
 • oskavad seostada õpitut oma igapäevatööga
 • näevad võimalusi iseenda jätkuvaks arenguks ja kasvamiseks
 • tulevad paremini toime muutuste ja ebakindla keskkonna tingimustes
 • oskavad leida endas rohkem teotahet ja elurõõmu