Anu Virovere

Anu Virovere on psühholoog ja suhtlemistreener, töötanud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, Estonian Business School’is ja TTÜ-s organisatsioonikäitumise, ärieetika, turunduskommunikatsiooni ja strateegilise eestvedamise õppejõuna. Lisaks sellele on ta viimase 25 aasta vältel tegelenud avaliku- ja erasektori organisatsioonide ning koolijuhtide ja õpetajate koolitamisega.

LOE Anu artikleid juhtimise ja suhete kohta.

Anu kaitses 2015.a. doktorikraadi TTÜ majandusteaduskonnas (doktoritöö teema: Juhtimisväärtuste, teadmusjuhtimise ja konfliktijuhtimise roll organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks) magistrikraadi füüsikas Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning õppis teoreetilist füüsikat ja sotsiaalpsühholoogiat Tartu Ülikoolis. 1991. aastal omistati talle suhtlemistreeneri kvalifikatsioon. 2013-2014. aastal täiendas ta end Erickson College International (Kanada) lahenduskeskse coaching’u programmis The Art and Science of Coaching ja 2015. aastal Team Coaching.

Anu on põhjalikult uurinud konflikte ja väärtuseid Eesti organisatsioonides ja ühiskonnas ning esinenud rahvusvahelistel konverentsidel vastavateemaliste ettekannetega,  avaldanud mitmeid artikleid eelretsenseeritavates väljaannetes ning olnud kaasautoriks juhtimisalastes käsiraamatutes. Ta on Eesti Naisüliõpilasseltsi vilistlane, Eesti Füüsikaseltsi asutajaliige, Eesti Eetikakoolitajate Liidu asutajaliige ning MENSA Internationali liige. Ta on koos Ruth Alase ja Jaana Liigandiga käsiraamatu ”Organisatsioonikäitumine” (2005, 2008) autor.

Anu koolitab teemadel, mis on seotud juhtimisstiili, suhtlemise, organisatsioonikultuuri ja konfliktide juhtimisega, samuti on ta uurinud ohutuskultuuri ja psühhosotsiaalseid ohutegureid ettevõttes. Lisaks koolitab ta avaliku esinemise, turunduskommunikatsiooni, ärieetika ja otsustamise valdkonnas. Koos Jaanaga on nad koolitanud suurettevõtteid nagu Maksu- ja Tolliamet, Eesti Energia ja Eesti Raudtee.

Anuga saab ühendust e-posti aadressil anu.virovere@ebs.ee või telefonil 56647467.