Organisatsioonikäitumise käsiraamat

Autorite eessõna teisele väljaandele:

Hea lugeja!

Hoiad enda käes organisatsioonikäitumise käsiraamatu teist, uuendatud trükki. Oleme saanud oma raamatu esimesele väljaandele head tagasisidet nii kõrgkoolidelt, koolidelt, äriühigutelt ja ka avalikust sektorist. Käesolevat raamatut on pisut kaasajastatud ja uuemaid allikaid lisatud.

Kuna maailm on tänapäeval väga kiires muutumises, siis selleks, et nende muudatustega kaasas käia, peab inimene olema nii loov kui innovaatiline. Ta peab oskama luua uusi reegleid, mis toimivad uues maailmas. Seda võib väljendada ka sõnadega, et selleks, et tänapäevases maailmas võidujooksu võita, tuleb joosta teises suunas. See raamat annab alused ja teeb selgeks reeglid, kuidas toimivad tänapäeva organisatsioonid. Kui oleme need reeglid selgeks saanud, siis on meil neid võimalik ka muuta ja vahel ka rikkuda, kui see osutub vajalikuks. Kuid ilma reeglit tundmata ei ole võimalik üldse mitte midagi teha.

Ilmselt ei sea keegi  kahtluse alla heade töötajate vajalikkust organisatsiooni edukuse tagamiseks. Uuringud on näidanud, et töötajad, kes on enda sõnul tööl õnnelikud, töötavad oluliselt efektiivsemalt ja nende töörahulolu on suurem. Samas pööratakse sageli suurt tähelepanu nendele teguritele, mis töötajate tuju rikuvad ja unustatakse õnnetunnet suurendavad faktorid. Käesolevast raamatust leiate nõuandeid organisatsiooni emotsionaalse kapitali suurendamiseks kui ka intellektuaalse kapitali paremaks arendamiseks. Organisatsiooni emotsionaalne kapital on aga otseselt seotud inimeste individuaalse õnnetundega ja enesemotivatsiooni leidmisega.

Anu Virovere,

Ruth Alas,

Jaana Liigand