Tagasiside andmine ja vastuvõtmine

Koolituse eesmärk:

Heade suhete juurde kuulub ühe olulise elemendina tagasiside andmine. Ilma tagasisideta ei ole meil aimu, kas meie käitumine ja tegevus on aktsepteeritud või mitte. Konstruktiivse tagasiside andmine võib osutuda aga suureks probleemiks, seda juhul kui tagasisidet antakse kujul, mis ei anna soovitud tulemust või otsustatakse reaktsiooni peljates tagasiside hoopis andmata jätta. Lisaks on praktika näidanud, et ka positiivse tagasiside andmist varjutavad samad probleemid, sedagi ei osata ei anda ega ka vastu võtta. Õnneks on suhtlemine, mille hulka mahutuvad ka tagasiside andmise-vastuvõtmise küsimused, õpitav oskus ja kuulub inimese emotsionaalsete kompetentside valdkonda. Kõnealusel koolitusel otsimegi vastust küsimustele, milline üldse on korrektne tagasiside, kuidas seda anda korrektsel, tulemuslikul viisil ning samuti, kuidas seda vastu võtta.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Korrektse tagasiside olemuses ja edastamise põhimõtted
  • Emotsionaalsed kompetentsid kui hea suhtlemise alus
  • Inimese käitumist mõjutavad psühholoogilised tegurid, eelkõige negatiivse tagasiside vastuvõtmisel
  • Kuidas anda konstruktiivset tagasisidet ja kuidas seda vastu võtta
  • Kuidas partnerit kiita ning omakorda kiitust vastu võtta
  • Tulemusliku suhtlemise tehnikad (aktiivne kuulamine, küsimine, peegeldamine)

Koolituse tulemusena osaleja:

  • teab, kuidas tulla toime pingelises situatsioonis
  • tuleb toime iseenda emotsioonide reguleerimisega ja pingete maandamisega
  • teab tagasiside andmise ja vastuvõtmise põhialuseid
  • tunneb kasulikke suhtlemistehnikaid ja pingete leevendamise võtteid

Koolitusmeetodid:

Koolitusel pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus saadud teadmised talletuvad praktiliste harjutustega. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: lühiloeng, diskussioon, harjutused.