Õppekorraldus

OÜ Arikano lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, on esitanud majandustegevusteate täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta ning seega registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ehis.ee.

Peamised õppekavarühmad vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile, milles koolitusi korraldatakse, on:
Juhtimine ja haldus (0413)
Isikuareng (0031)

OÜ Arikano poolt korraldatavad koolitused on eranditult tellimuskoolitused nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonidele. Seega luuakse koolitusgrupid koolituse tellija poolt ning iga tellija jaoks koostatakse tema vajadustele vastav õppekava. Õppetöö toimub valdavalt tellija poolt valitud pinnal või tellija juures, samuti on võimalus kasutada Zoom-i keskkonda, mille litsents on olemas. Koolituse tellimiseks saab võtta ühendust e-maili info@arikano.ee teel.

Koolituse hind kujuneb sõltuvalt koolituse mahust, osalejate arvust, läbiviimise keelest ja toimumise asukohast. Tasumine koolituse eest toimub peale koolitust esitatud arve alusel. Koolituslepingute puhul aktsepteeritakse nii kirjalikke kui suulisi lepinguid. Koolituse tellija võib koolituse tellimisest taganeda igal ajal enne koolituse toimumist ilma põhjenduseta.

Koolituse mahtusid arvestatakse akadeemilistes tundides, 1 ak tund = 45 minutit. Koolitused viiakse läbi eesti või inglise keeles. Koolituste materjalid ja meetodid on valitud kasutades teaduspõhiseid lähenemisi. Õppekavade ja koolituste kvaliteedi tagavad koolituste läbiviijate laialdased kogemused omas valdkonnas, erialane väljaõpe ja/või täiskasvanute koolitaja kutse.

Koolituse läbinutele saab väljastada koolitustõendi. Koolituste puhul, kus õpiväljundite saavutamist hinnatakse, on võimalik koolituse lõpus väljastada osalejale tunnistus. Koolitustel, kus väljastatakse tõendeid või tunnistusi, on vajalik kliendipoolne osalejate isikukoodide edastamine. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel. Koolituse tagasiside kogumine ja analüüsimine lepitakse tellijaga kokku ning kasutatakse omavahel kokkulepitud meetodeid ja kanaleid.