Õppekorraldus

OÜ Arikano lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, esitab iga-aastaselt majandustegevusteadet täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta ning on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ehis.ee.

Peamised õppekavarühmad vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile, milles koolitusi korraldatakse on:
Juhtimine ja haldus (0413)
Isikuareng (0031)

OÜ Arikano poolt korraldatavad koolitused on eranditult tellimuskoolitused. Seega luuakse koolitusgrupid koolituse tellija poolt ning iga tellija jaoks koostatakse tema vajadustele vastav õppekava. Õppetöö toimub valdavalt tellija poolt valitud pinnal või tellija juures, samuti on võimalus kasutada Zoom-i keskkonda, mille litsents on olemas.

Koolituse hind kujuneb sõltuvalt koolituse mahust, osalejate arvust ja toimumise asukohast. Tasumine koolituse eest toimub peale koolitust esitatud arve alusel.

Koolituse mahtusid arvestatakse akadeemilistes tundides, 1 ak tund = 45 minutit. Koolitused viiakse läbi eesti või inglise keeles. Koolituste materjalid ja meetodid on valitud kasutades teaduspõhiseid lähenemisi. Koolituste läbiviijatel on laialdased kogemused omas valdkonnas, erialane väljaõpe ja/või täiskasvanute koolitaja kutse.

Soovi korral saab koolituse läbinutele väljastada koolitustõendi. Koolituste puhul, kus õpiväljundite saavutamist hinnatakse, on võimalik koolituse lõpus väljastada osalejale tunnistus. Koolitustel, kus tellija poolt on soov tõendite või tunnistuste väljastamiseks, on vajalik osalejate isikukoodide edastamine. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel.