Toimetulek keeruliste suhtluspartneritega

Koolituse tutvustus:

Antud koolituse eesmärgiks on koolitusel osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Eelkõige on vaatluse all suhted problemaatiliste isikutega, kes tekitavad ebameeldivaid ja pingelisi olukordi. Koolitusel käsitletakse inimese käitumise varjatud psühholoogilisi aspekte ja praktilisi suhtlemisvõtteid erinevate isikutega, nii üks-ühele suhtluses kui ka koosolekute ja avalike esinemiste korral.

Koolitus on suunatud kõikidele inimesele, kes peavad oma töös suhtlema kaastöötajate, klientide, juhtide ja meeskonnaliikmetega. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised teooriaküsimused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Inimeste käitumise põhjused ja käivitajad
 • Emotsionaalsete kompetentside vajalikkus ning arendamine suhtlemisel
 • Erinevad inimtüübid, nn keerulised inimesed
 • Konfliktide ja arusaamatuste tüübid ning lahendamise võimalused
 • Väärtuskonfliktid ja nende lahendamine
 • Argumenteerimine, inimeste veenmine ja mõjutamine
 • Kasulikud suhtlemistehnikad, võitja-võitja lahendusteni jõudmine
 • Toimetulek demagoogiaga, peamised demagoogiavõtted

Koolituse tulemusena osalejad:

 • saavad aru problemaatilise käitumise psühholoogiast ning oskavad sellest lähtuvalt valida kohast suhtlemisstiili erinevate isikutega
 • suudavad täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja suhtluspartneri käitumise detaile ning valida mõjusamaid suhete juhtimise viise
 • tulevad toime ebaadekvaatse enesehinnangu või ründava hoiakuga isikute poolt põhjustatud olukordadega
 • tunnevad erinevaid konfliktide liike (huvide konflikt, väärtuskonflikt jt) ning oskavad vastavalt sellele valida sobilikke lahendusviise
 • teavad ja oskavad märgata tuntumaid demagoogiavõtteid

Koolitusmeetodid:

Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: individuaalsed harjutused, rühmatööd, juhtumi analüüs. Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.